Jak przygotować budynek do modernizacji?

Każdy budynek z biegiem lat się zużywa – dzieje się tak zarówno na zewnątrz, jak i w jego wnętrzu. Aby zwiększyć wartość użytkową, uwspółcześnić i podnieść walory estetyczne, niezbędna jest modernizacja budynku. Na czym polega cały proces i jak się do niego przygotować?

Analiza stanu technicznego

Modernizacja, to inaczej zespół robót w budynku, polegających na wykonaniu nowej lub unowocześnieniu już istniejącej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego. Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian, należy szczegółowo określić zakres prac oraz wybrać odpowiednią technologię. Do tego niezbędne jest wykonanie analizy stanu technicznego, czyli przeprowadzenie badań poszczególnych instalacji. Takie działanie umożliwia nie tylko ustalenie kolejności wykonywanych prac, ale przede wszystkim oszacowanie kosztów związanych z modernizacją. To również dobry moment na wybór odpowiednich materiałów budowlanych, które zwiększa jego wartość użytkową.

Jak przygotować budynek do modernizacji?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sposób przygotowania budynku uzależniony jest bowiem od tego, czego dotyczy modernizacja. Prace związane z instalacjami wewnętrznymi połączone są zwykle z koniecznością kucia, co determinuje metodę ochrony. Odnowienie elewacji budynku, czy też wykonanie docieplenia wymaga natomiast ustawienia rusztowania, co z kolei wiąże się koniecznością czasowego zajęcia chodnika lub pasa drogowego. Do tego niezbędne jest opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń. Najwięcej przygotowań dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz tych znajdujących się w tak zwanej strefie konserwatorskiej. Wówczas przed modernizacją niezbędna jest konsultacja z konserwatorem zabytków.