Najważniejsze etapy budowy domu

Na ogół wyróżnia się kilka etapów budowy domu. Konieczne jest załatwienie wszelkich formalności przed i po wzniesieniu obiektu, wykonanie niezbędnych prac budowlanych oraz wykończeniowych. Przydatny w tym procesie jest harmonogram, który pozwala na ustalenie kolejności prac i kontrolowanie wydatków. Jakie zatem kroki trzeba podjąć, by postawić dom?

Planowanie budowy i niezbędne formalności

W większości przypadków, planując budowę domu, trzeba zgromadzić wiele dokumentów oraz pozwoleń. Ważne jest zakupienie gotowego projektu lub zamówienie nowego dokumentu, który uwzględni preferencje i indywidualne potrzeby inwestora. Warto pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę ma ważność, która wynosi 3 lata. Jeśli w tym czasie roboty budowlane się nie rozpoczną, trzeba będzie ponownie starać się o uzyskanie pozwolenia.

Dobrym pomysłem jest również przygotowanie harmonogramu prac. Zawiera on poszczególne etapy prac i ich terminy, można dzięki niemu oszacować koszty materiałów i robocizny.

Jeśli nie masz doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach, możesz zwrócić się do nas. Budowa domów w Poznaniu i okolicach to nasza specjalność. Chętnie Ci pomożemy.

Kolejne etapy inwestycji

Budowa domu jednorodzinnego może być podzielona na następujące etapy:

  • stan zerowy,
  • stan surowy otwarty i zamknięty,
  • prace wykończeniowe.

Stan zerowy obejmuje wszelkie prace przygotowujące działkę do rozpoczęcia budowy. W wielu przypadkach trzeba wyrównać teren, wytyczyć obrys budynku i przyłączy dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na tym etapie wykonuje się również fundamenty i instalacje wodno-kanalizacyjne.

Stan surowy oznacza, że dom ma fundamenty, kominy, piwnicę, ściany i dach. Jego zamknięcie oznacza m.in. wykonanie niezbędnych instalacji, docieplenie elewacji, montaż okien i drzwi.